ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απόφαση ΤΩΡΑ/Μηδενισμός ΑΕΚ

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού εξέτασε την ένσταση του Απόλλωνα Λεμεσού κατά του κύρους του αγώνα του με την ΑΕΚ για τη 16η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Cyta που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2022,  αποφάσισε να την κάνει αποδεκτή.

Ο Αθλητικός Δικαστής αποφάσισε το μηδενισμό της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο αγώνα και την αφαίρεση των τριών βαθμών που είχε κερδίσει.

Το αναλυτικό κείμενο της απόφασης

Ημερομηνία: 28/1/2022

1.    ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Στις 8/1/2022 διεξήχθη στα πλαίσια του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας (Α’ φάση), ο αγώνας μεταξύ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ και της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ.

Το σωματείο Απόλλωνας Λεμεσού (πλέον ο «Απόλλωνας») στις 11/1/2022 καταχώρησε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αναφερόμενος αγώνας είχε λήξει με σκορ 2-1 υπέρ της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (πλέον η «ΑΕΚ»).

2.    ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ:

2.1.    Περιεχόμενο Ένστασης Απόλλωνα:

Η ένσταση του Απόλλωνα εδράζεται στον ισχυρισμό για αντικανονική συμμετοχή του/των ποδοσφαιριστή/ών Rosales Altuve Roberto Jose (αρ. ΚΟΠ 294181) και/ή Barrera Reyes Acoran (Αρ. ΚΟΠ 215989).

Ειδικότερα, σε σχέση με τα γεγονότα της παρούσα υπόθεσης, στην παράγραφο 16 της ένστασης αναφέρονται επί λέξει τα ακόλουθα:

«Προ του εν λόγω αγώνα, στις 3/1/2022 οι εν λόγω ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε εργαστηριακή εξέταση PCR και ήταν επιβεβαιωμένα θετικά στον ιό COVID-19 και το Kαθ’ ου η ένσταση Σωματείο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 3/1/2022 και ενημέρωσε ηλεκτρονικά την ΚΟΠ με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 4/1/2022».

Προς υποστήριξη της πιο πάνω αναφοράς το ενιστάμενο σωματείο στις παραγράφους 5,6,8, 9, 11 και 12 της ένστασης αναφέρει επί λέξει τα ακόλουθα:

«5. Της πιο πάνω ανακοίνωση ακολούθησε νέα ανακοίνωση του Καθ΄ ου η ένσταση σωματείου ημερομηνίας 7/1/2022 με την οποία ενημέρωνε ότι τα δυο κρούσματα ποδοσφαιριστών που ανακοινώθηκαν στις 3/1/2022 δεν ισχύουν, καθώς έγινε λάθος διάγνωση από το Χημείο που διενέργησε τα τεστ εργαστηριακής εξέτασης PCR του ιού COVID-19.

6. Σε απάντηση της πιο πάνω ανακοίνωσης, απάντησε το Χημείο Ευαγγέλου με δημόσια ανακοίνωση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ημερομηνίας 8/1/2022 με την οποία αναφέρει ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ορθότητα των αποτελεσμάτων στις 03/01/2022, καθώς και τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης την οποία επανέλαβε ο ένας εκ των δυο ως άνω αναφερομένων παικτών στις 05/01/2022.

8. Σύμφωνα με τις οδηγίες αποδέσμευσης από απομόνωση θετικών στον SARS-COV-2 του Υπουργείου Υγείας που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο, η ελάχιστη περίοδος απομόνωσης είναι 10 ημέρες και δεν επιτρέπουν την με οποιοδήποτε τρόπο παρέκκλιση ή παράκαμψη της απομόνωσης για ελάχιστη περίοδο 10 ημερών, ούτε παρέχουν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσία αποδέσμευσης από απομόνωση πριν την παρέλευση της ελάχιστης περιόδου των 10 ημερών.

9. Το ενιστάμενο αναφέρει ότι, οι εν λόγω ποδοσφαιριστές και/ή έκαστος εξ αυτών ως επιβεβαιωμένα θετικά στον ιό COVID-19 όφειλαν να παραμείνουν σε απομόνωση για περίοδο τουλάχιστον 10 ημερών ως προβλέπεται στις Οδηγίες Αποδέσμευσης από Απομόνωσή του Υπουργείου Υγείας. Περαιτέρω, το ενιστάμενο Σωματείο ισχυρίζεται ότι εφόσον οποιοδήποτε πρόσωπο είναι επιβεβαιωμένα θετικό, δεν προβλέπεται στις Οδηγίες Αποδέσμευσης από Απομόνωση του Υπουργείου Υγείας παρέκκλιση της ελάχιστης περιόδου απομόνωσης 10 ημερών. Αντιθέτως, αποδέσμευση μετά από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, προβλέπεται μετά την 10η ημέρα.

11. Περαιτέρω και/ή διαζευκτικά των πιο πάνω, το ενιστάμενο σωματείο αναφέρει ότι η παραπλανητική πληροφόρηση του Καθ΄ ου η ένσταση Σωματείου, απέτρεψε την επαλήθευση των αποτελεσμάτων του Χημείου Ευαγγέλου στις 03/01/2022 και/ή 05/01/2022, προκαλώντας την αποδέσμευση από απομόνωση των εν λόγω ποδοσφαιριστών και/ή ενός εκ αυτών κατά παράνομο και/ή παράτυπο και/ή αντικανονικό τρόπο και σε κάθε περίπτωση παρακάμπτοντας το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ και τις Οδηγίες Αποδέσμευσης από Απομόνωση του Υπουργείου Υγείας.

12. Περαιτέρω και/ή διαζευκτικά των πιο πάνω, το ενιστάμενο Σωματείο αναφέρει ότι η παρέκκλιση από την ελάχιστη περίοδο απομόνωσης 10 ημερών (ως ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο) και/ή επιλεκτικά η δυνατότητα επαναληπτικών εξετάσεων, δημιουργεί ανισότητα στην διεξαγωγή του πρωταθλήματος και τα όσα ακολούθησαν των επιβεβαιωμένων θετικών αποτελεσμάτων ήταν παράκαμψη των Οδηγιών Αποδέσμευσης από Απομόνωση του Υπουργείου Υγείας, ως ακριβώς απαγορευτικά προνοεί το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ και προβλέπει για μηδενισμό συγκεκριμένου αγώνα.

Η αναφερόμενη ένσταση κοινοποιήθηκε προς τον Γενικό Γραμματέα της ΑΕΚ την ίδια μέρα, δηλαδή στις 11/1/2022 με επιστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου («ΚΟΠ») μέσα από την οποία δίνονταν σχετικές οδηγίες για την υποβολή των γραπτών θέσεων της ΑΕΚ στην αναφερόμενη ένσταση μέχρι την 13/1/2022. Περαιτέρω δόθηκαν οδηγίες στον Απόλλωνα να καταχωρήσει εάν το επιθυμεί διευκρινίσεις επι του θέματος μέχρι την Παρασκευή 14/1/2022. Το σωματείο του Απόλλωνα μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των διευκρινίσεων, η οποία του δόθηκε μέχρι την Δεύτερα 17/1/2022. Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες όπως ο Επικεφαλής Πειθαρχικός Εισαγγελέας να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της Ομοσπονδίας και αφορούν την εν λόγω υπόθεση και παράλληλα να προβάλει τις δικές του απόψεις εάν το επιθυμεί κάτι το οποίο έπραξε στις 21/1/2022.

2.2.    Απάντηση ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μέσω του συνηγόρου της καταχώρησε απάντηση στην ένσταση στις 13/1/2022 μέσα από την οποία προβάλλονται διάφοροι ισχυρισμοί για τα γεγονότα της παρούσα υπόθεσης και ουσιαστικά αναφέρονται δυο λόγοι για τους οποίους η ένσταση του Απόλλωνα πρέπει να απορριφθεί.

Αναφορικά με τα γεγονότα και το χρονικό της παρούσας υπόθεσης η ΑΕΚ αναφέρει επί λέξη τα ακόλουθα:

«03/01/2022 ώρα 16:03: Ο ποδοσφαιριστής Rosales διαγιγνώσκεται θετικός από το χημείο Α. Ευαγγέλου και δίδονται άμεσες οδηγίες στον ποδοσφαιριστή να εγκαταλείψει το προπονητικό κέντρο και να απομονωθεί στην οικία του. Εξέταση θετικού δείγματος από το χημείο Α. Ευαγγέλου επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 4.»

«03/01/2022 ώρα 16:32: Ο ποδοσφαιριστής Rosales κατά την επιστροφή στην οικία του και κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας επισκέπτεται το χημείο της Μαρίας Λαφαζάνη στη Λάρνακα και προβαίνει σε εργαστηριακή εξέταση PCR….»

«03/01/2022 ώρα 18:09: Ο ποδοσφαιριστής Acoran διαγιγνώσκεται θετικός από το χημείο Α. Ευαγγέλου και δίδονται άμεσες οδηγίες στον ποδοσφαιριστή παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Εξέταση θετικού δείγματος από χημείο Α. Ευαγγέλου επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 6.»

«03/01/2022: Η ΑΕΚ δια επίσημης ανακοίνωσης ενημερώνει την ύπαρξη δυο θετικών κρουσμάτων ποδοσφαιριστών και ενός μέλους που αφορά το τεχνικό επιτελείο»

«04/01/2022 ώρα 21:12: Το χημείο Μαρία Λαφαζάνη αποστέλλει πιστοποιητικό στον ποδοσφαιριστή Rosales με αρνητική ένδειξη….»

«05/01/2022 ώρα 07:00:  Ο ποδοσφαιριστής Rosales προβαίνει σε επαναληπτική εργαστηριακή εξέταση PCR στο χημείο Α. Ευαγγέλου…..»

«05/01/2022 ώρα 08:50: Ο ποδοσφαιριστής Rosales προβαίνει κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας σε εργαστηριακή εξέταση PCR στο χημείο Tymvios Labs…».

«05/01/2022 ώρα 09:40: Ο ποδοσφαιριστής Acoran είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Rosales και ενημερώθηκε για τα αντιφατικά εργαστηριακά δείγματα. Λόγω του ότι ο ίδιος δεν είχε οποιαδήποτε συμπτώματα προσήλθε, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, στο αεροδρόμιο, όπου βρίσκεται το χημείο Tymvios Labs για να προβεί σε εργαστηριακή εξέταση PCR….»

«05/01/2022 ώρα 10:15: Η εργαστηριακή εξέταση PCR του ποδοσφαιριστή Rosales στο χημείο Tymvios Labs είναι αρνητική (βλ. Τεκμήριο 9).»

«05/01/2022 ώρα 13:45: Η εργαστηριακή εξέταση PCR του ποδοσφαιριστή Rosales στο χημείο Α. Ευαγγέλου είναι θετική (βλ. Τεκμήριό 10).»

«05/01/2022, ώρα 13:54: Ο Ευμαίος Ευθυμιάδης επικοινωνεί άμεσα με τον Υπεύθυνο επιτήρησης πρωτοκόλλου της ΚΟΠ, Σάββα Κωνσταντίνου εξηγώντας του τι συνέβη με τον ποδοσφαιριστή Rosales και ο τελευταίος του κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στοιχεία επικοινωνίας, όπως email και τηλέφωνα του Δρ. Χρίστου Χαραλάμπους, υπευθύνου του Νοσοκομειακού Εργαστηρίου της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων, Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσίας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Βαλεντίνου Συλβέστρου, Επιδημιολόγου Πεδίου και επικεφαλής της ομάδας ιχνηλάτησης….»

«05/01/2022 ώρα 14:30: Η εργαστηριακή εξέταση PCR του ποδοσφαιριστή Acoran στο  χημείο Tymvios Labs είναι αρνητική (βλ. Τεκμήριό 11).»

«05/01/2022 ώρα 15:00: Ο ποδοσφαιριστής Rosales προβαίνει σε νέα εργαστηριακή εξέταση PCR κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας στο χημείο NIPD GENETICS ζητώντας όπως τα αποτελέσματα σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Χριστόφορου Πετρουή. Αρνητική ένδειξη αποστέλλεται στις 00:29 της 06/01/2022 η οποία επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 13.»

«05/01/2022 ώρα 16:33: Ο Χριστόφορος Πετρουής αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους κ.κ. Συλβέστρου και Χαραλάμπους, εξηγώντας τους τα ως άνω γεγονότα και ζητά την αποδέσμευση των ποδοσφαιριστών από τη λίστα θετικών ατόμων. Επίσης αποστέλλει όλα τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν οι εν λόγω ποδοσφαιριστές…»

«05/01/2022 ώρα 16:40: Οι κ.κ. Αυξέντης Ευαγγέλου, Γενικός Διευθυντής της ΑΕΚ και Χριστόφορος Πετρουής συνέχισαν να καλούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας που δόθηκαν από τον κ. Σάββα Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια τα ως άνω πρόσωπα επικοινώνησαν με τον προσωπικό ιατρό των ποδοσφαιριστών, Κρίτων Ερωτοκρίτου ο οποίος τους γνωστοποίησε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22605306, υπηρεσία όπου συμμετέχουν οι κ.κ. Συλβέστρου και Χαραλάμπους. Στο εν λόγω τηλέφωνο επικοινωνίας ανταποκρίθηκε η κ. Φανή Θεοφάνους, λειτουργός της μονάδας επιδημιολογικής επιτήρησης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας. Εξηγήθηκαν στην κ. Θεοφάνους τα ως άνω γεγονότα και η ίδια τους ζήτησε όπως της γνωστοποιηθούν οι αριθμοί ταυτότητας των ποδοσφαιριστών για σκοπούς ταυτοποίησης και ελέγχου στο σύστημα, ενώ τους ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει εκ νέους μαζί τους εντός ολίγων λεπτών. Πράγματι, η κ. Θεοφάνους κάλεσε τα ως άνω πρόσωπα και τους ανέφερε ότι με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να απελευθερώσει τους δυο ποδοσφαιριστές και ότι η ίδια έπρεπε να τους παραπέμψει μέσω εγγραφής τους στο σύστημα για τη διενέργεια PCR Tests, στο Νοσοκομείο Λάρνακας και συγκεκριμένα στα ιατρεία δημόσιας υγείας. Ανέφερε δε ότι εάν οι εν λόγω ποδοσφαιριστές ήταν αρνητικοί, θα αφαιρεθούν από τη λίστα θετικών κρουσμάτων του συστήματος του Υπουργείου Υγείας. Μετά την εγγραφή στο σύστημα, καθορίστηκε ραντεβού των δυο ποδοσφαιριστών διενέργειας δειγματολογικής εξέτασης PCR η ώρα 17:30 της ίδιας ημέρας η οποία και έγινε.

«07/01/2022 ώρα 12:50: Οι ποδοσφαιριστές ενημερώνονται μέσω μηνύματος από το CYREPUBLIC ότι μετά από διερεύνηση τερματίζεται άμεσα ο αυτοπεριορισμός τους. Τα εν λόγω μηνύματα αποστέλλονται στους ποδοσφαιριστές στο τηλέφωνο του Χριστόφορου Πετρουή, καθότι αυτό είχε δηλωθεί στις 12:50. Επισυνάπτονται ως Τεκμήριο 16 μηνύματα από το CYREPUBLIC.»

«07/01/2022 ώρες 13:22 – 21:00: Ο Ευμαίος Ευθυμιάδης αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους κ.κ. Ανθούλη Μυλωνά, Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ και Σάββα Κωνσταντίνου στις 13:45 ενημερώνοντας τους για την άμεση απελευθέρωση των ποδοσφαιριστών με άμεση ισχύ, επισυνάπτοντας τα μηνύματα απελευθέρωσης, μαζί με φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των ποδοσφαιριστών. Ο κ. Ευθυμιάδης βάσει των όσων παραθέτει, ζητά την άμεση ανταπόκριση της ΚΟΠ ως προς το εν λόγω θέμα….»

«…. Ο κ. Σάββας Κωνσταντίνου με ηλεκτρονικό του μήνυμα ημερ. 8/1/2022 ώρα 08:23 προς τον Υπεύθυνο Λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος του Απόλλωνα κ. Κυριακίδη και με κοινοποίηση στα σωματεία ΑΕΚ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ και τον Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, εξηγά στον κ. Κυριακίδη το τι έχει επισυμβεί με τους δυο ποδοσφαιριστές αναφέροντας καταληκτικά ότι: Ως εκ τούτου η Ομοσπονδία υποχρεούται να σεβαστεί τις διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας και της μονάδας επιδημιολογικής επιτήρησης σε σχέση με τους δυο ποδοσφαιριστές»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ  μέσα από την απάντηση της εγείρει προδικαστική ένσταση με την οποία ζητά την απόρριψη της ένστασης του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Συγκεκριμένα υποβάλλει προδικαστική ένσταση με την οποία αναφέρει ότι «η ένσταση του σωματείου Απόλλωνα Λεμεσού είναι απαράδεκτη καθότι αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 10(Χ) 3 (3.6) της προκήρυξης του Πρωταθλήματος CYTA 2021-2022 (εφεξής η Προκήρυξη).Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι:

«Μόνο ποδοσφαιριστές που πληρούν όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις δικαιούνται να αγωνίζονται σε αγώνες του Πρωταθλήματος.

3.1. Ο ποδοσφαιριστής έχει δελτίο ταυτότητας ΚΟΠ στη δύναμη του Σωματείου και να μην μεταγράφηκε σ’ άλλη ομάδα μετά.

3.2. Ο ποδοσφαιριστής να μην είναι τιμωρημένος με αποκλεισμό.

3.3. Το όνομα του ποδοσφαιριστή να ευρίσκεται στον κατάλογο ποδοσφαιριστών Α ή στον κατάλογο ποδοσφαιριστών Β της ομάδας.

3.4. Ο ποδοσφαιριστής να κατέχει έγκυρο δελτίο υγείας.

3.5. Oι ξένοι ποδοσφαιριστές να είναι επαγγελματίες.

3.6 Σωματείο που έχει αμφιβολία ως προς το δικαίωμα συμμετοχής ποδοσφαιριστή σε αγώνα ή αγώνες, μπορεί να υποβάλει σχετικό ερώτημα (το αργότερο δύο εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα που είναι ο αγώνας ορισμένος για διεξαγωγή) προς τον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας.

Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπόχρεος να απαντήσει και η απάντηση του είναι δεσμευτική και τελεσίδικη και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση οπουδήποτε (Δικαστική Επιτροπή, Εφετείο, κτλ.).

Ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε μετά από την θετική απάντηση του Γενικού Διευθυντή δεν θεωρείται ότι αγωνίστηκε αντικανονικά για οποιοδήποτε λόγο».

Περαιτέρω η ΑΕΚ επισυνάπτει το τροποποιημένο Πρωτόκολλο της ΚΟΠ και αναφέρει ότι το Πρωτόκολλο ορίζει:

«Το πρωτόκολλο αποτελεί μέρος των προκηρύξεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Σε περίπτωση που ομάδα χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν επιβεβαιωμένα θετικός στον ιό COVID-19 παρακάμπτοντας τις οδηγίες για απομόνωση για χρονικό διάστημα ως αυτό ορίζεται με βάση τις οδηγίες αποδέσμευσης από απομόνωσης θετικών στον SARS-COV-2 του Υπουργείου Υγείας, θα παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή για μηδενισμό στον ή/και στους συγκεκριμένους αγώνες.»

Η προδικαστική ένσταση εδράζεται στον ισχυρισμό ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε η ΑΕΚ στον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας και η απάντηση του κ. Σάββα Κωνσταντίνου ενεργοποίησαν τις πρόνοιες του άρθρου 10 (Χ) 3 (3.6) της Προκήρυξης. Είναι η θέση της ΑΕΚ ότι ο κ. Σάββας Κωνσταντίνου με την απάντηση του ημερομηνίας 7/1/2022 ουσιαστικά ενέκρινε τη συμμετοχή των εν λόγω ποδοσφαιριστών στον ποδοσφαιρικό αγώνα με βάση το άρθρο 10 (Χ) 3 (3.6) της Προκήρυξης και ως εκ τούτου το σωματείο του Απόλλωνα κωλύεται να ενστεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών οργάνων της ΚΟΠ.

Περαιτέρω η ΑΕΚ θεωρεί ότι ακόμα και στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι υπάρχει κανονιστικό κενό που δεν επιτρέπει την ευθεία εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, τότε ο Αθλητικός Δικαστής οφείλει να αναπληρώσει το κενό και κατ’ αναλογία να κρίνει την ένσταση του Απόλλωνα ως απαράδεκτη, δεδομένης της θετικής απάντησης που η ίδια η ΚΟΠ έδωσε μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 08/01/2022.

Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, η ΑΕΚ επικεντρώνεται στις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου διεξαγωγής αγώνων της ΚΟΠ και αιτείται την απόρριψη της ένστασης.

Με βάση τις πρόνοιες αυτές ο συνήγορος της ΑΕΚ αναφέρει ότι δεν πληρούνται τα συστατικά στοιχεία του Πρωτοκόλλου και ως εκ τούτου η ένσταση του Απόλλωνα είναι ανεδαφική και/ή αβάσιμη.

Συγκεκριμένα στην απάντηση της ΑΕΚ αναφέρονται τα κάτωθι:

«Προκύπτει σαφώς ότι το μόνο συστατικό στοιχείο που πληρείται είναι το στοιχείο (α), ήτοι αυτό της συμμετοχής, καθότι και οι δυο ποδοσφαιριστές έχουν συμμετάσχει στον εν λόγω ποδοσφαιρικό αγώνα. Αντίθετα, τα στοιχεία (β) και (γ) δεν πληρούνται και αυτό διότι κατά τον επίδικο χρόνο, ήτοι κατά το χρόνο διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα δεν ήταν επιβεβαιωμένα θετικοί στον ιό COVID-19. Το συμπέρασμα αυτό στηρίζεται σε δυο βασικά γεγονότα:

i.    Οι ποδοσφαιριστές είχαν λάβει μήνυμα στο προσωπικό τους τηλέφωνο από την Κυπριακή Δημοκρατία, δια της οποίας ενημερώνονταν ότι κατόπιν διερεύνησης τερματίζεται ο αυτοπεριορισμός τους.(βλ. Τεκμήριο 17 παρούσας)

ii.    Το σωματείο της ΑΕΚ έλαβε γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα από το καθ’ ύλην αρμόδιο τμήμα, ήτοι την Ομάδα Αποδέσμευσης του Υπουργείου Υγείας, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά ότι τα δυο πιο κάτω άτομα (ενν. ποδοσφαιριστές) έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα θετικών ατόμων και ότι τους έχει αποσταλεί μήνυμα τερματισμού του αυτοπεριορισμού τους (βλ. Τεκμήριο 19).

21. Είναι πασιφανές ότι το συγκεκριμένο πόρισμα της ομάδας αποδέσμευσης προσδίδει αναδρομικότητα και ανατρέχει στον χρόνο όπου βρέθηκαν οι δυο ποδοσφαιριστές για πρώτη φορά θετικοί, ήτοι την 03/01/2022. Το περιεχόμενο του μηνύματος που έλαβαν οι ποδοσφαιριστές είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από το περιεχόμενο του μηνύματος που λαμβάνει ένας πολίτης στο κινητό του όταν λαμβάνει πιστοποιητικό ανάρρωσης και/ή αποδέσμευσης….. Από την ανάγνωση των Τεκμηρίων 17 & 22 καθίσταται σαφές ότι στην περίπτωση των δυο ποδοσφαιριστών και σε αντίθεση με ότι ισχύει για ένα οποιοδήποτε πολίτη ο οποίος έχει αναρρώσει από τον ιό Covid-19, έγινε διερεύνηση ως προς τα κατά πόσον έπρεπε να βρίσκονται στο σύστημα με τη λίστα θετικών ατόμων του Υπουργείου Υγείας και το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα έκρινε ότι δεν έπρεπε να βρίσκονται καταχωρημένοι στο εν λόγω σύστημα και αφαιρέθηκαν από τη λίστα θετικών ατόμων, εξ ου και τους είχε σταλεί μήνυμα τερματισμού του αυτοπεριορισμού τους.

Διαζευκτικά των ως άνω, αφ’ ης στιγμής οι δυο ποδοσφαιριστές παρέλαβαν τα σχετικά μηνύματα αποδέσμευσης, έπαυσαν να θεωρούνται θετικοί στον ιό Covid-19, γεγονός το οποίο έλαβε χώρα πριν την έναρξη του επίδικου αγώνα.»

Περαιτέρω οι συνήγοροι του σωματείου της ΑΕΚ στην απάντηση τους αναφέρουν ότι η ΑΕΚ ενήργησε με καλή πίστη και χωρίς δόλο και ως εκ τούτου δεν δύναται να τιμωρηθεί αφού ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των λειτουργών του Υπουργείου Υγείας, ακόμα και αν καταδειχθεί ότι τα δείγματα των ιδιωτικών χημείων με τις αρνητικές ενδείξεις είναι λανθασμένα και ότι τα μόνα ορθά είναι αυτά του χημείου Α. Ευαγγέλου.

Τέλος, αναφορικά με τους ισχυρισμούς του ενιστάμενου σωματείου περί παραπλανητικής πληροφόρησης, η ΑΕΚ αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αόριστοι και/ή αστήριχτοι και δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να επιβεβαιώνουν τους εν λόγω ισχυρισμούς.

2.3.    Γραπτές διευκρινίσεις Απόλλωνα στην Απάντηση που υπέβαλε η ΑΕΚ

Μετά από σχετικές οδηγίες που δόθηκαν, ο Απόλλωνας προέβη σε διευκρινίσεις σε σχέση με την απάντηση που κατέθεσε η ΑΕΚ προβάλλοντας τους δικούς του ισχυρισμούς με σχετικό υπόμνημα το οποίο κατέθεσε στις 17/1/2022.

Ειδικότερα στα πλαίσια των διευκρινίσεων ο συνήγορος το σωματείου του Απόλλωνα αναφέρει ότι αρκετά από τα όσα ισχυρίζεται το Καθ΄ ου η ένσταση σωματείο δεν υποστηρίζονται και/ή δεν επιβεβαιώνονται από οποιαδήποτε μαρτυρία ενώ σημειώνει ότι η παραπλάνηση και/ή παραπληροφόρηση του Καθ’  ου η ένσταση σωματείου είναι προφανής στην Απάντησή του.

Ειδικότερα στις γραπτές του διευκρινίσεις ο συνήγορος του Απόλλωνα αναφέρει ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι δυο ποδοσφαιριστές διαγνώσθηκαν θετικοί στον ιό Covid-19 στις 03/01/2022 και δεν έχει τεθεί ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή οποιαδήποτε μαρτυρία που να αναφέρει ότι τα εν λόγω δείγματα ελέγχθηκαν από οποιοδήποτε άλλο χημείο και ήταν λανθασμένα.

Περαιτέρω  αναφέρει ότι παρά το ότι διαγνώσθηκαν θετικοί οι δυο ποδοσφαιριστές με τις επανειλημμένες προσπάθειες επαναληπτικών εξετάσεων, παραβίασαν τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ, διαπράττοντας και ποινικό αδίκημα εξερχόμενοι της υποχρεωτικής απομόνωσης.

Ακολούθως αναφέρει επί λέξει:

«Γ. Κατά παραδοχή του Καθ’ ου η ένσταση Σωματείου, η εργαστηριακή εξέταση PCR του ποδοσφαιριστή Rosales Altuve Roberto Jose, με την οποία εντοπίζεται ξανά θετικός στον ιό Covid-19 στις 05/01/2022 ώρα 13:45 (Τεκμήριο 9 της Απάντησης), όπως αναλυτικά επεξηγείται πιο κάτω, τυγχάνει εσκεμμένης απόκρυψης και κατά αυτό τον τρόπο το Καθ’ ου η ένσταση Σωματείο παραπλάνησε τις αρμόδιες αρχές και/ή τις παραπληροφόρησε και/ή προέβαλε ψευδείς ισχυρισμούς σε μια προσπάθεια να επιτύχει και πέτυχε, κατά παράνομο τρόπο και σε κάθε περίπτωση κατά παράβαση του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ, αποδέσμευση των δυο ποδοσφαιριστών, για να αγωνιστούν στον πιο πάνω αναφερόμενο αγώνα.»

«ΣΤ. Όταν το καθ’ ου η ένσταση σωματείο απευθύνεται σε Λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας με email ημερομηνίας 05/01/2022 και ώρα 16:33 (τεκμήριο 14 της Απάντησης), δεν πληροφορεί και/ή παραπληροφορεί και/ή παραπλανητικά και/ή ψευδώς δεν αναφέρει ότι, ο ποδοσφαιριστής Rosales Altuve Roberto Jose βρέθηκε ξανά θετικός στις 05/01/2022 ώρα 13:45, ούτε και θέτει υπόψη του Υπουργείου το αποτέλεσμα της εν λόγω εργαστηριακής εξέτασης, το οποίο κατείχαν οι Καθ’ ων η αίτηση».

«Ζ. Η ισχυριζόμενη επικοινωνία με την κα Φανή Θεοφάνους δεν επιβεβαιώνεται με οποιοδήποτε τρόπο και το διάστημα των 57 λεπτών που μεσολάβησε, από την επικοινωνία των Καθ’ ων η ένσταση με το Υπουργείο (email τεκμήριο 14 της Απάντησης), μέχρι την ώρα διευθέτησης της δειγματοληψίας η ώρα 17:30 της ίδιας ημέρας, είναι υπό τις περιστάσεις της τελευταίας έξαρσης της πανδημίας, πρωτοφανής και δημιουργεί εύλογες υποψίες για την αλήθεια και/ή γνησιότητα των προβαλλόμενων ισχυρισμών, λαμβανομένου υπόψη της προηγούμενης παραπλανητικής συμπεριφοράς των Καθ’ ων η ένσταση και του γεγονότος ότι το αποτέλεσμα της εν λόγω εργαστηριακής εξέτασης δεν παρουσιάστηκε και/ή δεν εντοπίζεται και/ή αγνοείται μέχρι σήμερα».

«…Θ. Όταν οι Καθ’ ων η ένσταση απευθύνονται στην ΚΟΠ (τεκμήριο 17 της Απάντησης) επικαλούνται ότι οι ποδοσφαιριστές «…..προχώρησαν σε δεύτερο και τρίτο επαναληπτικό τεστ εργαστηριακής εξέτασης PCR και το αποτέλεσμα ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αρνητικό» ενεργώντας και αυτή τη φορά παραπλανητικά καθότι εσκεμμένα παραλείπουν να αναφέρουν το θετικό αποτέλεσμα στις 05/01/2022 (τεκμήριο 9 της Απάντησης) και ψευδώς ισχυρίζονται ότι το «αποτέλεσμα ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αρνητικό».

«Ι. Παρά του ότι η ΚΟΠ αναζητεί το επικαλούμενο αρνητικό αποτέλεσμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας (Τεκμήριο 17 της απάντησης), το αποτέλεσμα της εργαστηριακής PCR του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ/Η ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ και δεν παρουσιάστηκε και/ή δεν υπάρχει, ούτε σε έντυπη μορφή, ούτε σε γραπτό μήνυμα sms και παραδόξως μόνον οι Καθ’ ων ένσταση ισχυρίζονται ότι το γνωρίζουν και/ή ότι ενημερώθηκαν, χωρίς βέβαια να είναι σε θέση να αποδείξουν τον ισχυρισμό τους.»

Όσον αφορά την προδικαστική ένσταση του σωματείου της ΑΕΚ ο συνήγορος του Απόλλωνα αναφέρει ότι αυτή είναι παντελώς αβάσιμη. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«…. Είναι παντελώς αβάσιμη χωρίς να χρειαστεί να λεχθεί οτιδήποτε περισσότερο, από την επίκληση του Τεκμηρίου 5.2 της ένστασης, που είναι η επιστολή ημερομηνίας 10/01/2022 του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ κ. Ανθούλη Μυλωνά, προς το ενιστάμενο Σωματείο, με την οποία ενημερώνει ότι «δεν ζητήθηκε γραπτώς από την ΑΕΚ Λάρνακας το δικαίωμα συμμετοχής των δυο ποδοσφαιριστών αλλά ούτε και η Ομοσπονδία απέστειλε οτιδήποτε σε σχέση με αυτό το ζήτημα»

«6. Ακόμα και διαφορετικά να ήταν τα πράγματα, ούτε η προσπάθεια των Καθ’ ων η ένσταση να αποδώσουν στην αλληλογραφία το νόημα που επιθυμούν ευσταθεί. Να αναφέρω ότι το άρθρο 3.6 του Κεφαλαίου 10 της Προκήρυξης αναφέρει ρητά τον Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ και κανέναν άλλο λειτουργό ή αξιωματούχο ή Πρόεδρο ή Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ. Η εξουσία είναι αποκλειστικά του Γενικού Διευθυντή και κανενός άλλου. Σε κάθε περίπτωση, ούτε και η αλληλογραφία των καθ’ ων η ένσταση εμπίπτει του άρθρου 3.6 του Κεφαλαίου 10 της Προκήρυξης, αφού δεν υποβάλλεται «σχετικό ερώτημα», αντιθέτως είναι ενημερωτικής φύσης και η δε απάντηση, εκτός ότι δεν είναι από τον Γενικό Διευθυντή, δεν είναι προς τους Καθ’ ων η ένσταση αλλά προς το ενιστάμενο σωματείο και σε καμιά περίπτωση, οποιοδήποτε τρόπο ερμηνείας, δεν μπορεί να αποδοθεί, εκ του λεκτικού της απάντησης, ότι το Καθ΄ ου η ένσταση σωματείο απεύθυνε σχετική ερώτηση και/ή έλαβε σχετική απάντηση με την οποία μπορούσε και/ή θα μπορούσε να λάβει δικαίωμα χρησιμοποίησης των εν λόγω ποδοσφαιριστών και/ή να αποκτήσει πλεονέκτημα Καθ’ οιονδήποτε τρόπο και/ή να αποκτήσει δικαίωμα να εγείρει βάσιμη προδικαστική ένσταση.»

Επιπλέον, ο συνήγορος του Απόλλωνα στις διευκρινίσεις επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς που προβάλλει στην ένσταση και σημειώνει ότι το Καθ΄ ου η ένσταση σωματείο παράκαμψε το πρωτόκολλο της ΚΟΠ και ακολούθησε μια ανύπαρκτη και/ή άγνωστη και/ή μη προνοούμενη διαδικασία, παραπλανώντας το Υπουργείο Υγείας και την ΚΟΠ, για να εξασφαλίσει αμφιβόλου νομικής ισχύος sms αποδέσμευσης.

Σε σχέση με το Πρωτόκολλο αναφέρει:

«Το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ χρησιμοποιεί την λέξη «ήταν» και όχι την λέξη «είναι» που επικαλούνται οι Καθ’ ων η ένσταση και αναμφίβολα οι δυο ποδοσφαιριστές ήταν επιβεβαιωμένα θετικά στον ιό Covid-19 από την στιγμή που εκδόθηκε το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης του Χημείου Ευαγγέλου με θετική ένδειξη (τεκμήρια 4 και 6), για το οποίο ουδεμία μαρτυρία παρουσιάστηκε από το Καθ’ ου η ένσταση Σωματείο ότι ήταν λανθασμένο».

Περαιτέρω σημειώνει τα ακόλουθα:

«Αυτής της ανύπαρκτης και/ή άγνωστης και/ή μη προνοούμενης διαδικασίας για λήψη του sms αποδέσμευσης, θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τον Αθλητικό Δικαστή και να τύχει ενδελεχούς έρευνας από Αρμόδια πρόσωπα, όπως και η παραπλανητική συμπεριφορά των Καθ’ ων η ένσταση με την απόκρυψη του θετικού αποτελέσματος στις 05/01/2022 και του ψεύδους τους ότι τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών εξετάσεων ήταν αρνητικά μετά τις 03/01/2022. Σε αυτό προσθέτω ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, που έγινε στα πλαίσια αυτής της ανύπαρκτης και/ή άγνωστης και/ή μη προνοούμενης διαδικασίας και εντός πρωτοφανούς χρονικού διαστήματος, υπό της περιστάσεις της έξαρσης της πανδημίας, παραμένει μέχρι σήμερα ανύπαρκτο και/ή άγνωστο και δεν υπάρχει ούτε σε sms ούτε σε έντυπη ή άλλη μορφή».

Τέλος, αναφορικά με το θέμα της επίδειξης καλής πίστης και έλλειψης δόλου που επικαλείται η ΑΕΚ στην απάντησή της, ο συνήγορος του Απόλλωνα αναφέρει ότι αυτή καταρρίπτεται από την παραπλανητική συμπεριφορά της ΑΕΚ και την επίκληση ψευδούς ισχυρισμού, με την απόκρυψη του θετικού αποτελέσματος στις 05/01/2022 και του ψεύδους των Καθ’ ων η ένσταση ότι τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών εξετάσεων ήταν αρνητικά μετά τις 03/01/2022.

2.4.    Οι θέσεις του Επικεφαλής Πειθαρχικού Εισαγγελέα

Ο Επικεφαλής Πειθαρχικός Εισαγγελέας με επιστολή του ημερομηνίας 21/1/2022 απέστειλε όλα τα στοιχεία τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή της ΚΟΠ αναφορικά με την παρούσα υπόθεση. Σε αυτά περιλαμβάνονταν όλα τα τεκμήρια τα οποία κατέθεσαν οι συνήγοροι των δυο σωματείων.

Περαιτέρω, στις 24/1/2022 με νέα επιστολή του, απέστειλε το πόρισμα έρευνας του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τη διεξαχθείσα έρευνα αναφορικά με την ανάλυση και επαλήθευση εργαστηριακών εξετάσεων PCR των δυο ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ.

2.5.    Πόρισμα Υπουργείου Υγείας

Μετά από οδηγίες του Υπουργού Υγείας ετοιμάστηκε πόρισμα αναφορικά με την ανάλυση και επαλήθευση εργαστηριακών εξετάσεων PCR των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ Λάρνακας Roberto Rosales και Acoran Barrera Reyes.

Στο εν λόγω πόρισμα αναφέρεται ότι όλα τα εμπλεκόμενα εργαστήρια ακολούθησαν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

Περαιτέρω γίνεται αναφορά ότι το εργαστήριο Ευαγγέλου δεν δήλωσε ως όφειλε τα ευρήματα των θετικών εξετάσεων που αφορούν τον Roberto Rosales για δείγματα που συλλέχθηκαν στις 3/1/2022 και 5/1/2022.

Επιπλέον το πόρισμα αναφέρει ότι τα δείγματα των δυο ποδοσφαιριστών ημερομηνίας 3/1/2022 κρίθηκαν από το Εργαστήριο Αναφοράς ως θετικά με χαμηλό αριθμό ιικών σωματιδίων που δεν ήταν ικανό να μεταδοθεί σε άλλο άτομο.

Ακολούθως το εν λόγω πόρισμα αναφέρει επί λέξει: 

«Οι εν λόγω ποδοσφαιριστές αφού είχαν ενημερωθεί από το Εργαστήριο Ευαγγέλου για το θετικό αποτέλεσμα, παραβίασαν τον αυτοπεριορισμό τους κατά παράβαση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και επισκέφθηκαν διάφορα εργαστήρια για επαναληπτικούς ελέγχους. Η ενδεδειγμένη διαδικασία, αφού υπήρχε αμφισβήτηση για το θετικό αποτέλεσμα που τους κοινοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ευαγγέλου, θα ήταν να επικοινωνήσουν με την ΜΕΕ&ΕΛΝ για περαιτέρω αξιολόγηση των ευρημάτων και οδηγίες»

«Δεδομένων όλων των πιο πάνω, είναι πιθανό οι εν λόγω ποδοσφαιριστές να είχαν παλαιότερα νοσήσει με ήπια ή χωρίς συμπτωματολογία. Με βάση διεθνή βιβλιογραφία αλλά και τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η ΜΕΕ&ΕΛΝ, η μεθοδολογία PCR είναι πιθανό σε κάποια άτομα να εντοπίζει υπολείμματα του ιού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, με συνεπακόλουθα εναλλασσόμενα θετικά (με χαμηλό αριθμό ιικών σωματιδίων) και αρνητικά αποτελέσματα. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, η εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-COV-2 είναι αρνητική, καθώς δεν υπάρχει ενεργός λοίμωξη, ως ήταν και στην περίπτωση των εν λόγω ποδοσφαιριστών».

Το πόρισμα της επιτροπής καταλήγει ότι η ΜΕΕ & ΕΛΝ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) ορθώς αποδέσμευσε τον Acoran Barrera Reyes, ενώ για τον Roberto Rosales αναφέρει ότι δεν έγινε διαδικασία αποδέσμευσης, αφού όπως προαναφέρθηκε δεν είχε δηλωθεί σαν θετικό κρούσμα.

Μετά την αποστολή του πορίσματος στις 25/1/2022, δόθηκαν οδηγίες προς τα δυο σωματεία όπως υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 26/1/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, τα σχόλια τους, επί του πορίσματος.

2.6.    Σχόλια Απόλλωνα επί του πορίσματος

Ο συνήγορος του Απόλλωνα αναφέρει ότι το πόρισμα φαίνεται να αφορά διαδικασία εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, με συμπεράσματα αδιάφορα και/ή άσχετα με την εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης, που δεν εμπίπτουν στο Πρωτόκολλο και Κανονισμούς της ΚΟΠ.

Περαιτέρω σημειώνει ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει ότι οι δυο ποδοσφαιριστές ήταν θετικοί στις 3/1/2022 καθώς επίσης και ότι οι δυο ποδοσφαιριστές παραβίασαν τον αυτοπεριορισμό τους, επισκεπτόμενοι διάφορα εργαστήρια για επαναληπτικούς ελέγχους και ότι αυτή η ενέργεια αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ και των Οδηγιών Αποδέσμευσης από Απομόνωση Θετικών στον SARS-COV-2 του Υπουργείου Υγείας.

Ακολούθως σημειώνει ότι το πόρισμα επικαλείται κάποιο εσωτερικό πρωτόκολλο της ΜΕΕ & ΕΛΝ χωρίς να αποκαλύπτεται η διαδικασία αυτή ενώ τονίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν υιοθετείται από το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ, ούτε και περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε εκδιδόμενη οδηγία και/ή διάταγμα του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης σημειώνει ότι το πόρισμα δεν απαντά στο εάν η διαδικασία που ακολούθησαν οι δυο ποδοσφαιριστές για να εξασφαλίσουν την αποδέσμευση τους, είναι συμβατή με το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ και εισηγείται ότι αυτό είναι αποκλειστικό έργο του Αθλητικού Δικαστή.

Τέλος, αναφέρει ότι τυχόν υιοθέτηση άγνωστου εσωτερικού πρωτοκόλλου της ΜΕΕ&ΕΛΝ από την ΚΟΠ, εκτός του ότι παραβιάζει το ίδιο το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ, θα προκαλέσει σύγχυση και θα προκαλεί άνιση μεταχείριση στο δικαίωμα των ποδοσφαιριστών να αγωνίζονται και θα μεταφέρει τις εξουσίες της ΚΟΠ σε λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας.

2.7.    Σχόλια ΑΕΚ Λάρνακας επί του πορίσματος

Αναφορικά με το πόρισμα ο συνήγορος της ΑΕΚ αναφέρει επί λέξει:

«Το πόρισμα, δυνάμει του οποίου επιβεβαιώνεται ότι δεν υπήρχε ενεργός λοίμωξη των εν λόγω ποδοσφαιριστών, ενώ κατόπιν αξιολόγησης όλων των δεδομένων που είχε ενώπιον της η ΜΕΕ&ΕΛΝ και ακολουθώντας εσωτερικό πρωτόκολλο που βασίζεται σε οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ορθώς αποδέσμευσε τον ποδοσφαιριστή Acoran Barrera Reyes ενώ πλήρης ανάλογη διερεύνηση έγινε και για τον ποδοσφαιριστή Roberto Rosales για τον οποίο δεν έγινε διαδικασία αποδέσμευσης, αφού δεν είχε δηλωθεί θετικό κρούσμα από το χημείο Α. Ευαγγέλου…»

«Αξίζει να σημειωθεί, χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία για την τύχη της υπόθεσης, ότι σύμφωνα με το πόρισμα (παρα.4) το μόνο δείγμα που κρίθηκε λανθασμένο από το Εργαστήριο Αναφοράς ήταν το δεύτερο θετικό δείγμα του χημείου Α. Ευαγγέλου για τον Rosales, το οποίο ήταν εν τέλει αρνητικό.

Τέλος, ως προκύπτει από το πόρισμα όλα τα δείγματα ήταν καταχωρημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας και έτυχαν αξιολόγησης προ της λήψης της απόφασης τερματισμού του αυτοπεριορισμού, εκτός από αυτά που δεν δηλώθηκαν από το χημείο Α. Ευαγγέλου.»

«…Επίσης, από το πόρισμα καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία αποδέσμευσης ατόμων με αμφισβητούμενα εργαστηριακά αποτελέσματα «έχει πολλάκις εφαρμοστεί στο παρελθόν», γεγονός το οποίο αναιρεί τους αβάσιμους ισχυρισμούς του αντιδίκου σωματείου περί αμφιβόλου ισχύος sms αποδέσμευσης».

Περαιτέρω οι συνήγοροι της ΑΕΚ σε σχέση με την παράγραφο 5 του πορίσματος και την παραβίαση του αυτοπεριορισμού των ποδοσφαιριστών, η ενδεχόμενη παράτυπη συμπεριφορά τους, είναι θέμα αποκλειστικά της πολιτείας και καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με την υπό εξέταση Ένσταση.

3.    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ

3.1 Προδικαστική ένσταση

Θεωρώ αναγκαίο όπως εξετάσω αρχικά την προδικαστική ένσταση την οποία υπέβαλε η ΑΕΚ με την οποία αναφέρει ότι η ένσταση του Απόλλωνα είναι απαράδεκτη καθότι αντιβαίνει στις διατάξεις του Μέρους Χ άρθρο 3 (3.6) της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος. Έχουν ήδη παρατεθεί ανωτέρω αυτούσιες οι εν λόγω πρόνοιες της Προκήρυξης και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν.

Επιπρόσθετα με όσα προβλέπονται στην εν λόγω πρόνοια, ο συνήγορος της ΑΕΚ στην απάντηση του αναφέρει ότι συνάγεται ως επιπρόσθετη προϋπόθεση ως προς τη συμμετοχή ενός  ποδοσφαιριστή σε αγώνα να μην είναι επιβεβαιωμένα θετικός στον Covid-19.

Περαιτέρω στο Μέρος Β και στην παράγραφο 9 της απάντησης του ο συνήγορος της ΑΕΚ, θεωρεί ότι με το ηλεκτρονικό μήνυμα που απεστάλη από την ΑΕΚ στον Γενικό Διευθυντή Ανθούλη Μυλωνα και τον κ. Σάββα Κωνσταντίνου την 07/01/2022, ενεργοποιήθηκαν οι πρόνοιες του άρθρου 10 (Χ) 3 (3.6) της Προκήρυξης, ενώ η απάντηση του κ. Σάββα Κωνσταντίνου, με κοινοποίηση προς τα σωματεία και τον ίδιο τον Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μύλωνα, ουσιαστικά εγκρίνει τη συμμετοχή των εν λόγω ποδοσφαιριστών στον ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη μεταξύ των δυο ομάδων, δια της παραδοχής ότι οφείλει να σεβαστεί τις διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας και της μονάδας επιδημιολογικής επιτήρησης όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές.

Όσον αφορά το θέμα της καθυστέρησης της αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος της ΑΕΚ προς την Ομοσπονδία, ο συνήγορος της ΑΕΚ αναφέρει ότι ήταν αδύνατο να αποσταλεί εγκαίρως, αφού το πρωί της ίδιας μέρας εστάλη το μήνυμα από το CYREPUBLIC για τον τερματισμό του αυτοπεριορισμού των εν λόγω ποδοσφαιριστών.

Με βάση τα πιο πάνω ο συνήγορος της ΑΕΚ αναφέρει ότι εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ποδοσφαιριστές νομιμοποιούνται να αγωνιστούν στον εν λόγω ποδοσφαιρικό αγώνα και αυτό διότι έχουν λάβει τη θετική έγκριση από την Ομοσπονδία.

Περαιτέρω ο συνήγορος της ΑΕΚ θεωρεί ότι ακόμα και στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι υπάρχει κανονιστικό κενό που δεν επιτρέπει την ευθεία εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, τότε ο Αθλητικός Δικαστής οφείλει να αναπληρώσει το κενό και κατ’ αναλογία να κρίνει την ένσταση του Απόλλωνα ως απαράδεκτη, δεδομένης της θετικής απάντησης που η ίδια η ΚΟΠ έδωσε μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 08/01/2022.

Από την άλλη ο συνήγορος του Απόλλωνα με το δικόγραφο των διευκρινίσεων που υπέβαλε θεωρεί ότι η προδικαστική ένσταση είναι παντελώς αβάσιμη και επικαλείται το Τεκμήριο 5.2 της ένστασης, που είναι η επιστολή ημερομηνίας 10/01/2022 του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ κ. Ανθούλη Μυλωνά, προς το ενιστάμενο σωματείο, με την οποία ενημερώνει ότι «δεν ζητήθηκε γραπτώς από την ΑΕΚ Λάρνακας το δικαίωμα συμμετοχής των δυο ποδοσφαιριστών αλλά ούτε και η Ομοσπονδία απέστειλε οτιδήποτε σε σχέση με αυτό το ζήτημα».

Περαιτέρω σημειώνει ότι το εν λόγω άρθρο της προκήρυξης αναφέρεται σε υποβολή σχετικού ερωτήματος αναφορικά με τις συγκεκριμένες πρόνοιες του εν λόγω άρθρου και όχι για ερωτήματα για οποιοδήποτε άλλο θέμα ή Κανονισμό της ΚΟΠ. Σε κάθε περίπτωση ο συνήγορος του Απόλλωνα θεωρεί ότι η αναφερόμενη αλληλογραφία δεν εμπίπτει στο εν λόγω άρθρο της προκήρυξης αφού δεν υποβάλλεται «σχετικό ερώτημα», αλλά αντιθέτως είναι ενημερωτικής φύσης.

Τέλος, επισημαίνει ότι το άρθρο αναφέρει ρητά τον Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ και κανέναν άλλο λειτουργό ή αξιωματούχο ή Πρόεδρο ή Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ και σημειώνει ότι η εξουσία είναι αποκλειστικά του Γενικού Διευθυντή και κανενός άλλου.

Έχοντας υπόψη μου τις σχετικές διατάξεις της Προκήρυξης ως επίσης και τις εμπεριστατωμένες θέσεις των συνηγόρων των δύο σωματείων επί του θέματος, παραθέτω πιο κάτω τα ακόλουθα:

Η εν λόγω πρόνοια της Προκήρυξης είναι ξεκάθαρη και έχει θεσπιστεί με σκοπό να εξαλείφεται κάθε αμφιβολία αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής ή μη, ποδοσφαιριστή σε αγώνα. Είναι για αυτό τον λόγο που οι πρόνοιες που περιλαμβάνει είναι πολύ συγκεκριμένες και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά για υποβολή σχετικού ερωτήματος προς τον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας.

Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι η σχετική αλληλογραφία με τον κ. Σάββα Κωνσταντίνου αποτελεί υποβολή σχετικού ερωτήματος, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ενώπιον μας οποιαδήποτε απάντηση από τον ίδιο τον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας, όπως προνοεί το εν λόγω άρθρο της Προκήρυξης.

Αντίθετα με το Τεκμήριο 5.2 ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας αναφέρει ρητά ότι η ΑΕΚ δεν υπέβαλε οποιοδήποτε ερώτημα και δεν δόθηκε οποιαδήποτε απάντηση προς αυτήν.

Ο νομοθέτης με την εν λόγω πρόνοια της Προκήρυξης είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να παραχωρήσει την εξουσία για να επιλύεται οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το δικαίωμα συμμετοχής ποδοσφαιριστή σε αγώνα, μόνο στον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας και όχι στην Ομοσπονδία γενικότερα και μόνο κατόπιν υποβολής συγκεκριμένου ερωτήματος.

Στην παρούσα περίπτωση η αλληλογραφία την οποία επικαλείται η ΑΕΚ καθώς επίσης και η απάντηση του κ. Σάββα Κωνσταντίνου προς τα δυο σωματεία, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι ενεργοποιούν τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου της Προκήρυξης.

Επίσης, η εν λόγω αλληλογραφία την οποία επικαλείται η ΑΕΚ έλαβε χώρα μόλις μια μέρα πριν τον αγώνα και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει καν εντός της προθεσμίας που απαιτεί το εν λόγω άρθρο της Προκήρυξης ενώ δεν προβλέπεται οποιαδήποτε επέκταση της προθεσμίας αυτής.

Ενόψει των πιο πάνω έχω αποφασίσει ότι η προδικαστική ένσταση είναι αβάσιμη και απορρίπτεται.

3.2 Αξιολόγηση Μαρτυρικού υλικού

Προχωρώντας στην ουσία της υπόθεσης, θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα:

Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι αρμοδιότητες μου ως Αθλητικός Δικαστής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου πηγάζουν από τις πρόνοιες της Προκήρυξης, τους Πειθαρχικούς κανονισμούς και το Πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων της ΚΟΠ και στη βάση όλων των πιο πάνω, καλούμαι να κρίνω την τύχη της παρούσας ένστασης.

Έχω μελετήσει με μεγάλη προσοχή τόσο την ένσταση που έχει καταχωρηθεί από το σωματείο του Απόλλωνα Λεμεσού όσο και την απάντηση στην ένσταση που καταχώρησε ο συνήγορος της ΑΕΚ Λάρνακας, καθώς επίσης και τις διευκρινίσεις του σωματείου του Απόλλωνα Λεμεσού, συμπεριλαμβανομένων και των εμπεριστατωμένων γραπτών υπομνημάτων τα οποία οι συνήγοροι των δυο σωματείων μου έχουν αποστείλει σε σχέση με το πόρισμα της ad hoc επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, το οποίο μου έχει αποσταλεί.

Προτού προχωρήσω στην αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού που έχω ενώπιον μου, θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ στο Πρωτόκολλο της ΚΟΠ για διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου και να επισημάνω τις σχετικές με την παρούσα υπόθεση πρόνοιες:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο Πρωτόκολλο ετοιμάστηκε για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων Ποδοσφαίρου. Η κύρια ευθύνη παραμένει στο κάθε άτομο προσωπικά και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Ομοσπονδίας δεν έχουν και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε κρούσματος και τυχών επιπτώσεων τέτοιου εντοπισμού. Το Πρωτόκολλο έχει νομική υπόσταση και είναι υποχρέωση των εμπλεκομένων, αφού έχει εγκριθεί και υιοθετηθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του Κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Πρωτόκολλο θα εφαρμόζεται για όση χρονική διάρκεια θα υπάρχουν μέτρα Προφύλαξης κατά του COVID-19 από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναθεωρούν τα μέτρα, θα αναπροσαρμόζεται και το υφιστάμενο πρωτόκολλο ανάλογα.

Σε περίπτωση που κανονισμοί ή οδηγίες που αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό, είναι σε αντίθεση με κανονισμούς στις προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων της ΚΟΠ, τότε υπερισχύουν οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου αυτού.

Το πρωτόκολλο αποτελεί μέρος των προκηρύξεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Παραβάσεις του πρωτοκόλλου θα παραπέμπονται για επιβολή κυρώσεων στον Αθλητικό Δικαστή.

Η Ομοσπονδία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή να διενεργηθεί διαγνωστικός έλεγχος COVID-19 σε ποδοσφαιριστή ή σε όλη την ομάδα, σε εργαστήριο που θα υπόδειξη η Ομοσπονδία.»

[…]

«Τροποποιήσεις Κανονισμών και Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων

Νοείται όπου και εκεί που παρουσιάζονται οποιεσδήποτε συγκρούσεις του πρωτοκόλλου με τις προκηρύξεις, υπερισχύει το πρωτόκολλο.

Σε περίπτωση που Ομάδα χρησιμοποιήσει Ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν επιβεβαιωμένα θετικός στον ιό COVID-19 παρακάμπτοντας τις οδηγίες για απομόνωση για χρονικό διάστημα ως αυτό ορίζεται με βάση τις οδηγίες αποδέσμευσης από απομόνωσης θετικών στον SARS-CoV-2 του Υπουργείου Υγείας, θα παραπέμπετε στον Αθλητικό Δικαστή για μηδενισμό στον ή/και στους συγκεκριμένους αγώνες.»

[…]

«Θετικό κρούσμα

Σε περίπτωση που Ποδοσφαιριστής ή μέλος της προπονητικής ή υποστηρικτικής ομάδας του Σωματείου εντοπιστεί θετικός στον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19), το άτομο αυτό Θα ακολουθεί τις εκάστοτε εκδομένες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Άτομο που διαγνώστηκε θετικό στον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19) για να μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητες της Ομάδας, θα πρέπει να έχει υπογραμμένη βεβαίωση αποδέσμευσης από Ιατρό.

Η μέρα και η ώρα που λήφθηκε το δείγμα για τον διαγνωστικό έλεγχο, είναι και η μέρα που καθορίζετε ως ημέρα 0 (μηδέν) στην περίπτωση θετικού κρούσματος.

Η Ομοσπονδία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή να διενεργηθεί διαγνωστικός έλεγχος σε εργαστήριο που θα υποδείξει η Ομοσπονδία.

Ποδοσφαιριστές ή μέλη της ομάδας που είναι πλήρως εμβολιασμένοι με εγκεκριμένα εμβόλια, και έχουν διαγνωστεί θετικοί στον ιό COVID-19, θα μπορούν να επανέλθουν στις δραστηριότητες και στους αγώνες της ομάδας στην περίπτωση που έχουν αρνητικό PCR τεστ την 10η ημέρα από την μέρα που διαγνώστηκαν θετικοί.»

Επιπλέον, οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας που ίσχυαν κατά τον επίδικο χρόνο αναφέρουν ότι, η αποδέσμευση από την απομόνωση για άτομο που διαγνώσθηκε θετικό στον ιό γίνεται σε 10 ημέρες από την λήψη του θετικού δείγματος, μετά από επικοινωνία με τον θεράποντα/προσωπικό ιατρό.

Στη παρούσα περίπτωση η ένσταση επικεντρώνεται στις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ και ειδικότερα με την διαδικασία που ακολουθήθηκε  μετά την ύπαρξη κρούσματος σε μια ομάδα και το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για την αποδέσμευση του κρούσματος από τον αυτοπεριορισμό.

Συγκεκριμένα, το ενιστάμενο σωματείο αναφέρει ότι το σωματείο της ΑΕΚ στον μεταξύ τους αγώνα που διεξήχθη στις 08/01/2022 χρησιμοποίησε τους ποδοσφαιριστές Rosales Altuve Roberto Jose και/ή Barrers Reyes Acoran, οι οποίοι ήταν επιβεβαιωμένα θετικοί στον ιό Covid-19 παρακάμπτοντας τις οδηγίες για απομόνωση για χρονικό διάστημα ως αυτό ορίζεται με βάση τις οδηγίες αποδέσμευσης από απομόνωση θετικών στον ιό του Υπουργείου Υγείας.

Έχοντας όλα τα πιο πάνω κατά νου, θα προσπαθήσω να ενδιατρίψω και να αξιολογήσω τα γεγονότα από το χρονικό σημείο που οι δυο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ Λάρνακας διαγνώσθηκαν θετικοί στον covid-19.

Σύμφωνα με τα τεκμήρια που προσκομίστηκαν από τις δυο πλευρές, στις 03/1/2022 οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ Rosales Altuve Roberto Jose και Barrera Reyes Acoran διαγνώσθηκαν θετικοί στον ιό μετά από εξέταση στην οποία προέβηκαν στο χημείο Α. Ευαγγέλου μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Με βάση τα πιο πάνω θα έπρεπε να  ενεργοποιηθούν αμέσως  οι πρόνοιες του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ, για την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής διαγνωσθεί θετικός στον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19).

Στην προκειμένη περίπτωση οι δυο ποδοσφαιριστές, μετά το θετικό αποτέλεσμα στην εργαστηριακή εξέταση στην οποία υποβλήθηκαν από το χημείο Α. Ευαγγέλου, προέβησαν σε σειρά ενεργειών οι οποίες φαίνεται να ευρίσκονται εκτός πρωτοκόλλου και/ή να παραβιάζουν αυτό.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής Rosales Altuve Roberto Jose μετά το θετικό αποτέλεσμα της εξέτασης από το χημείο Α. Ευαγγέλου στις 3/1/2022, προέβηκε την ίδια μέρα σε νέα εργαστηριακή εξέταση σε άλλο χημείο το αποτέλεσμα της οποίας του ανακοινώθηκε την επόμενη μέρα και ήταν αρνητικό. Στις 05/01/2022 προέβηκε εκ νέου σε νέα εργαστηριακή εξέταση στο χημείο Α. Ευαγγέλου και το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ακολούθησαν την ίδια μέρα άλλες δυο εργαστηριακές εξετάσεις σε άλλα χημεία με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά ενώ το Καθ’ ου η ένσταση σωματείο ισχυρίζεται ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής προέβηκε στις 05/01/2022 και σε τέταρτη εργαστηριακή εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό, παρόλο που τέτοιο αποτέλεσμα δεν έχει προσκομιστεί ενώπιον μου.

Ο ποδοσφαιριστής Jose Barrera Acoran Reyes μετά το θετικό αποτέλεσμα της εξέτασης από το χημείο Α. Ευαγγέλου στις 3/1/2022, προέβηκε στις 05/01/2022 σε νέα εργαστηριακή εξέταση σε άλλο χημείο και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Το Καθ’ ου η ένσταση σωματείο ισχυρίζεται ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής προέβηκε και σε δεύτερη εργαστηριακή εξέταση στις 05/01/2022 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό, παρόλο που τέτοιο αποτέλεσμα δεν έχει προσκομιστεί ενώπιον μου.

Κατά την διάρκεια των ενεργειών αυτών από τους δυο ποδοσφαιριστές, η ΑΕΚ είχε εκδώσει ανακοίνωση στις 4/1/2022 με την οποία ενημέρωνε ότι οι δυο ποδοσφαιριστές είχαν διαγνωσθεί θετικοί στον ιό. Ακολούθως, προέβηκε σε διάφορες άλλες ενέργειες με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς την Ομοσπονδία και προς το Υπουργείο Υγείας, όπου ενημέρωνε για τις νέες εργαστηριακές εξετάσεις των ποδοσφαιριστών της και τα αποτελέσματα αυτών με αποκορύφωμα την ανακοίνωση ημερομηνίας 7/1/2022 ότι τα θετικά αποτελέσματα των δυο ποδοσφαιριστών ημερομηνίας 3/1/2022 ήταν λανθασμένα.

Το βασικό ερώτημα που καλούμαι να απαντήσω είναι κατά πόσον οι πιο πάνω ενέργειες των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ αλλά και του σωματείου της ΑΕΚ, οι οποίες επακολούθησαν των θετικών αποτελεσμάτων, ήταν σύμφωνες με το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, ένας ποδοσφαιριστής που διαγνώστηκε θετικός στον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19) οφείλει άμεσα να αυτοπεριοριστεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Οι οδηγίες αυτές αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής υποχρεούται να αυτοπεριοριστεί άμεσα και δικαιούται να αποδεσμευτεί την 10ην  ημέρα νοουμένου ότι έχει αρνητικό PCR τεστ.

Έχοντας μελετήσει με μεγάλη προσοχή τα όσα οι ευπαίδευτοι συνήγοροι αναφέρουν επί του θέματος, θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:

Οι αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές είναι ξεκάθαρο ότι με βάση το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, όφειλαν να αυτοπεριοριστούν και να ακολουθήσουν την διαδικασία που προβλέπεται και να αποδεσμευτούν την 10η μέρα νοουμένου ότι είχαν αρνητικό PCR τεστ και βεβαίωση γιατρού.

Τα όσα διενεργήθηκαν μεταγενέστερα από τους δυο ποδοσφαιριστές αλλά και από το σωματείο της ΑΕΚ καθώς επίσης και η εμπλοκή του Υπουργείου Υγείας με πρωτοβουλία της ΑΕΚ, είμαι της άποψης ότι παρεκκλίνουν από όσα προβλέπονται στο Πρωτόκολλο της ΚΟΠ και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Όλα όσα αναφέρει ο συνήγορος της ΑΕΚ στην απάντηση του ως ανωτέρω, είναι γεγονότα και ενέργειες οι οποίες έλαβαν χώρα αφότου παραβιάστηκαν οι ενδεδειγμένες οδηγίες που πηγάζουν από το Πρωτόκολλο και τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Υπενθυμίζω ότι η παρούσα υπόθεση εδράζεται στο  Πρωτόκολλο που ετοιμάστηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και κατέστη δεσμευτικό για όλα τα σωματεία σε μια προσπάθεια να θεσπιστεί ένα κανονιστικό πλαίσιο για την όσο το δυνατό πιο ομαλή και υγειονομικά ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Στη βάση των πιο πάνω, θεσπίστηκαν με ακρίβεια όλες οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνει το κάθε σωματείο σε περίπτωση εμφάνισης θετικών κρουσμάτων στο ποδοσφαιρικό τμήμα έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Το Πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας θεσπίστηκε έτσι ώστε να μπορούν τα σωματεία να γνωρίζουν επακριβώς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν και πότε ακριβώς αποδεσμεύονται τα θετικά κρούσματα από τον αυτοπεριορισμό. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν θετικός στον ιό, δικαιούται να επανέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του, μόλις εξασφαλίσει αρνητικό αποτέλεσμα ούτε βεβαίως ότι δικαιούται να διενεργεί επαναληπτικά τεστ κατά το δοκούν.

Οι οδηγίες έχουν θεσπιστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο μόνος τρόπος να αποδεσμευτεί κάποιος ποδοσφαιριστής είναι αφού περάσουν 10 μέρες από την μέρα που διαγνώστηκε θετικός και έχει αρνητικό PCR τεστ και αφού λάβει την έγκριση από τον ιατρό του.

Εάν επιτραπεί στον οποιονδήποτε οτιδήποτε διαφορετικό πέρα από τις εκάστοτε πρόνοιες του Πρωτοκόλλου τότε κινδυνεύει τόσο η ασφάλεια και η υγεία όλων των εμπλεκομένων όσο και η ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Παράλληλα τέτοιου είδους ενέργειες, συνιστούν ουσιαστικά κατάργηση του Πρωτοκόλλου, που τα ίδια τα σωματεία είχαν αποφασίσει να καταρτίσουν.

Επίσης θέλω να τονίσω ότι η πιστή τήρηση των προνοιών του Πρωτοκόλλου εκ μέρους των σωματείων, διασφαλίζει μεταξύ άλλων και την ίση μεταχείριση τους, κατά την διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθλημάτων στα οποία συμμετέχουν.

Περαιτέρω διαπιστώνεται και από το πόρισμα της ad hoc επιτροπής του Υπουργείου Υγείας  ότι τα δείγματα των αναφερομένων ποδοσφαιριστών στις 3/1/2022 ήταν όντως θετικά και δεν έγινε οποιοδήποτε λάθος από το χημείο Ευαγγέλου. Η μόνη παράλειψη του χημείου Ευαγγέλου σύμφωνα με το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας, ήταν ότι δεν δήλωσε, ως όφειλε, τα ευρήματα των θετικών εξετάσεων που αφορούσαν τον Roberto Rosales, για δείγματα που συλλέχθηκαν στις 3/1/2022 και 5/1/2022.

Επίσης μέσα από το πόρισμα του Υπουργείου γίνεται ρητή αναφορά ότι οι αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές παραβίασαν τον αυτοπεριορισμό τους κατά παράβαση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου επισκεπτόμενοι διάφορα εργαστήρια,  για επαναληπτικούς ελέγχους.

Μελετώντας το Πρωτόκολλο της ΚΟΠ αλλά και το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω πού προβλέπεται η διαδικασία που κάποιος που έχει εντοπιστεί θετικός στον COVID πρέπει να ακολουθήσει για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της διαγνωστικής εξέτασης. Δεν έχω εντοπίσει κάπου να καταγράφεται ότι μπορεί κάποιος, κατόπιν σχετικής διερεύνησης και/ή κατόπιν διαγνωστικής εξέτασης να εξέλθει από το καθεστώς αυτοπεριορισμού, ούτε έχω εντοπίσει εάν αυτό αποτελεί όντως εξουσία της ΜΕΕ & ΕΛΝ. Ούτε και βεβαίως υπάρχουν καταγεγραμμένες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία/εξουσία.

Συνεπώς το επιχείρημα του Απόλλωνα ότι η ΑΕΚ κινήθηκε μέσα από μια διαδικασία που είναι παράτυπη και/ή δεν προβλέπεται πουθενά στο Πρωτόκολλο της ΚΟΠ, είναι βάσιμο. Πράγματι, δεν φαίνεται να υπάρχει στο Πρωτόκολλο της ΚΟΠ παράθυρο αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων μιας θετικής διαγνωστικής εξέτασης.

Το Πόρισμα της ad-hoc Επιτροπής αναφέρει ότι «η ενδεδειγμένη διαδικασία, αφού υπήρχε αμφισβήτηση για το θετικό αποτέλεσμα που τους κοινοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ευαγγέλου, θα ήταν να επικοινωνήσουν με την ΜΕΕ & ΕΛΝ για περαιτέρω αξιολόγηση των ευρημάτων και οδηγίες» υπονοώντας με αυτό τον τρόπο ότι προνοείται μια τέτοια διαδικασία αμφισβήτησης. Δεν έχει καταγραφεί πάντως επί του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ μια τέτοια διαδικασία. Επιπρόσθετα, δεν αναφέρεται η ΜΕΕ & ΕΛΝ εντός του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ, το οποίο αναφέρεται μόνο στο καθορισμένο χρονικό διάστημα αυτοπεριορισμού.

Την διαδικασία αυτή φαίνεται ότι αξιοποίησαν οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές, μετά από δικά τους διαβήματα, αμφισβητώντας το θετικό τους αποτέλεσμα, επικοινώνησαν με την ΜΕΕ & ΕΛΝ και επαναξιολογήθηκαν, παραπέμφθηκαν για μοριακή εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, και η διερεύνηση αυτή κατέληξε στο αποτέλεσμα που καταγράφεται στο γραπτό μήνυμα που έλαβαν οι ποδοσφαιριστές για τερματισμό του αυτοπεριορισμού τους.

Μέσα από το πόρισμα καταγράφεται ότι η εν λόγω διαδικασία «έχει πολλάκις εφαρμοστεί στο παρελθόν» γεγονός το οποίο δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω.

Αυτό που πρέπει να κριθεί εν προκειμένω είναι ποιες συνέπειες έχει το γεγονός ότι ακολουθήθηκε μη προβλεπόμενη από το Πρωτόκολλο διαδικασία. Είναι ορθό να λεχθεί ότι μια τέτοια μη προβλεπόμενη διαδικασία δεν θα έπρεπε να παράγει έγκυρα έννομα αποτελέσματα.

Έχω προβληματιστεί έντονα με όλα τα πιο πάνω επιχειρήματα και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ΑΕΚ είναι εντελώς παράτυπη και μη προβλεπόμενη είναι ορθό και αδιαμφισβήτητο. Το γεγονός ότι η ΜΕΕ & ΕΛΝ, μέσω της κ. Φανής Θεοφάνους, προώθησε τη διαδικασία αυτή ή το γεγονός που καταγράφεται στο Πόρισμα ότι η διαδικασία αυτή έχει πολλάκις εφαρμοστεί στο παρελθόν, ουδόλως διαφοροποιούν το πιο πάνω συμπέρασμα. Εντός του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη ή αναφορά και συγκεκριμένα, δεν προβλέπεται πουθενά διαδικασία αμφισβήτησης ενός θετικού αποτελέσματος.

Συνεπώς, όλες οι υπόλοιπες ενέργειες που έγιναν συμπεριλαμβανομένης και της εμπλοκής υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,  δεν μπορούν να αποκαταστήσουν και/ή να νομιμοποιήσουν την κατάφορη παραβίαση του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ.

Υπενθυμίζω εκ νέου ότι ενεργώ ως αθλητικός δικαστής, στην βάση κανονισμών που τα ίδια τα σωματεία έχουν θεσπίσει για την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και για σκοπούς ίσης μεταχείρισης. Ως εκ τούτου στην παρούσα υπόθεση αυτό που καλούμαι να αποφασίσω είναι κατά πόσο οι κανονισμοί που έχουν θεσπιστεί στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ έχουν τηρηθεί και όχι κατά πόσο στο τέλος οι αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές (μέσα από διαδικασίες που δεν προβλέπονται από το Πρωτόκολλο) κατόρθωσαν έστω και την υστάτη να αποδεσμευτούν από την ιδιότητα του θετικού κρούσματος.

Εάν η κατάληξή μου ήταν διαφορετική θεωρώντας ότι οι ποδοσφαιριστές ορθά αγωνίστηκαν (αφού τη δεδομένη στιγμή είχαν εξασφαλίσει την αποδέσμευση από το Υπουργείο Υγείας), τότε στην πραγματικότητα επιβραβεύεται η παραβίαση του Πρωτοκόλλου και στην πραγματικότητα θα έχουν πλέον όλα τα σωματεία και/ή οι ποδοσφαιριστές   τη δυνατότητα να παρακάμπτουν με τον ίδιο τρόπο τις σχετικές πρόνοιες, καταργώντας ουσιαστικά το ίδιο το Πρωτόκολλο.

Παράλληλα, θέλω να τονίσω ότι από τα γεγονότα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί ενώπιον μου, θεωρώ ότι η εμπλοκή και ο τρόπος που ενήργησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, δεν ήταν οι ενδεδειγμένες και για πολλά θέματα που αναφέρονται στο πόρισμα εγείρονται πολλά και εύλογα ερωτήματα. Θεωρώ όμως ότι υπό την ιδιότητά μου ως Αθλητικός Δικαστής δεν είναι πρέπον αλλά ούτε έχω αρμοδιότητα να προβώ σε ουσιαστικό και ενδελεχή σχολιασμό του πορίσματος.

Επανερχόμενος στην υπό κρίση υπόθεση, θεωρώ ότι οι ενέργειες στις οποίες είχαν προβεί οι αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, συνιστούν ξεκάθαρη παραβίαση του Πρωτοκόλλου της ΚΟΠ και κατ’ επέκταση η συμμετοχή τους στον αναφερόμενο αγώνα που έλαβε χώρα στις 8/1/2022, ήταν αντικανονική.

Οι συνέπειες της αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή σε σχέση με την παραβίαση του Πρωτοκόλλου αναφέρονται ρητά στο Πρωτόκολλο.

Παραθέτω πιο κάτω αυτούσια τη συγκεκριμένη πρόνοια του Πρωτοκόλλου επί  του θέματος αυτού:

«Το πρωτόκολλο αποτελεί μέρος των προκηρύξεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Σε περίπτωση που ομάδα χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν επιβεβαιωμένα θετικός στον ιό COVID-19 παρακάμπτοντας τις οδηγίες για απομόνωση για χρονικό διάστημα ως αυτό ορίζεται με βάση τις οδηγίες αποδέσμευσης από απομόνωσης θετικών στον SARS-COV-2 του Υπουργείου Υγείας, θα παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή για μηδενισμό στον ή/και στους συγκεκριμένους αγώνες.»

Το ερώτημα που ανέκυψε σε σχέση με το ζήτημα αυτό αφορά την κατάληξη της επιτυχίας της παρούσας ένστασης. Συγκεκριμένα, εάν αυτή θα οδηγήσει σε μηδενισμό της ΑΕΚ για το εν λόγω παιγνίδι ή εάν η επιτυχία της ένστασης θα οδηγήσει και στην κατακύρωση του αγώνα υπέρ του Απόλλωνα με σκορ 3-0. Και αυτό το ερώτημα ανακύπτει για πρώτη φορά, ενόψει του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο της ΚΟΠ για πρώτη φορά εφαρμόζεται στα πλαίσια μιας ένστασης.

Από την διατύπωση της σχετικής πρόνοιας φαίνεται ότι η παραβίαση του Πρωτόκολλου οδηγεί σε μηδενισμό του σωματείου σε σχέση με το συγκεκριμένο αγώνα (η υπογράμμιση δική μου).

Αντίθετα, στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή, στα πλαίσια προνοιών της Προκήρυξης και των πειθαρχικών κανονισμών, προβλέπεται κατακύρωση αγώνα εναντίον της ομάδας που χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή (η υπογράμμιση δική μου).

Εάν ανατρέξουμε στους πειθαρχικούς κανονισμούς και ειδικότερα στο άρθρο 14, που φέρει τον τίτλο Πειθαρχικές Ποινές εναντίον Σωματείων, διαπιστώνεται ότι μεταξύ των ποινών που προβλέπονται υπάρχει στο 14.1(η) η ποινή της Κατακύρωσης αγώνα στην αντίπαλη ομάδα λόγω υπαιτιότητας, ενώ προβλέπεται ρητά στο 14.1(θ) και η ποινή του Μηδενισμού της ομάδας για ένα ή περισσότερους αγώνες.

Συνεπώς, φαίνεται ότι οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί διακρίνουν μεταξύ των δύο αυτών ποινών, οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, δεν συμπίπτουν και συνεπώς οδηγούν όντως σε διαφορετικές συνέπειες.

Επανερχόμενος στην παρούσα υπόθεση, διαπιστώνω ότι ο συντάκτης του Πρωτοκόλλου καθόρισε  ως επιβαλλόμενη ποινή στην περίπτωση που ομάδα χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή, παραβιάζοντας το Πρωτόκολλο, τον μηδενισμό της ομάδας για τον συγκεκριμένο αγώνα. Εάν επιθυμούσε για την παραβίαση αυτή να επέρχεται και κατακύρωση του αγώνα στην αντίπαλη – μη υπαίτια – ομάδα, τότε αυτό θα καταγραφόταν ρητά στο Πρωτόκολλο. Εν τη απουσία όμως αυτής της αναφοράς, θα ήταν αυθαίρετη ερμηνεία από πλευράς μου να προχωρήσω και να κατακυρώσω το παιγνίδι στο ενιστάμενο σωματείο, χωρίς αυτό να προβλέπεται ρητά στο ρηθέν Πρωτόκολλο. 

Στη βάση όλων των πιο πάνω, έχω αποφασίσει ότι η ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστές κατά παράβαση του Πρωτοκόλλου στον αγώνα πρωταθλήματος Α’ Φάσης μεταξύ της ΑΕΚ Λάρνακας και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που έγινε στις 8/1/2022,  μηδενίζεται και της αφαιρούνται οι τρείς (3)  βαθμοί τους οποίους είχε κερδίσει με την νίκη της, με σκορ 2-1.

Ενόψει του αποτελέσματος το παράβολο που έχει καταβληθεί να επιστραφεί στο σωματείο του Απόλλωνα Λεμεσού.
Η εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης αναστέλλεται για 8 (οκτώ) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης αυτής της απόφασης σε αμφότερα τα σωματεία, σύμφωνα με το άρθρο 74(Γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

…………………………………..
Αριστοτέλης Βρυωνίδης
Αθλητικός Δικαστής
28/1/2022

kerkida.net

1 Comment

Most Popular

To Top